Sandra Książek

Międzynarodowa przedsiębiorczymi, której firma Fullbax rocznie generuje 40 milionów przychodu na wspieraniu firm w imporcie i eksporcie na linii z Chinami.

Scroll to Top